Kontakt

Kontakt gjerne lagene direkte om det er interesse for spill i et av disse via kontakt-person som finnes på hvert lag

Dersom det er noen spørsmål til klubben generelt eller til styret, ta kontak med styreleder Bjørn Sletvold