Gå toppidrett på Nydalen vgs

Koll Volleyball tilbyr toppidrett med volleyball i samarbeid med Nydalen vgs.


nydalen.jpg

Sats på skole og volleyball

Tilbudet gir mulighet til å kombinere volleyball med videregående skolegang i Oslo, og er åpent for utøvere fra alle klubber i Oslo, ikke bare fra Koll volleyball.
Målet er å fremme individuell utvikling av utøverne, og samtidig opprettholde og styrke klubbaktivitet på kveldstid. Det gjennomføres tre ukentlige morgentreninger kl 8 - 10.

Faglig opplegg

Det gjennomføres 3 økter i uken fra 08:00 til 10:00

 • Volleyballøkter i hall

 • Sandvolleyballøkter ute

 • Fysisk trening

 • Styrketrening

 • Hurtighetstrening

 • Skadeforebyggende trening

 • Analyse video

 • Individuell oppfølging avmålsetting og utvikling

Utviklingsmål

 • Individuelt(taktisk, teknisk, fysisk, mentalt)

 • Lære om hvordan være en toppidrettsutøver

 • Supplere aktivitet med eget klubblag

 • Lære om hvordan være en lagspiller

Idrettstilbudet drives av Koll volleyball, men skolen tilrettelegger timeplanen for alle trinnene VG1-3 slik at elevene har 2 timer trening om morgenen mandag, onsdag og fredag. På VG2 og VG3 kan elevene velge toppidrett som programfag 5 timer.Koll vil kreve trenings kontingent av deltagerne for å dekke lønn, halleie og andre utgifter. Månedlig avgift er pr i dag estimert til kr 2000, -pr mnd august tom juni.


Skjermbilde 2018-11-18 kl. 12.49.14.png

om Nydalen vgs

Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig utgangspunkt og mål for hvordan deres skolehverdag skal være hos oss. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «ha mulighet til å nå så langt de kan».

Vår profesjonalitet er definert på bakgrunn av vår faglige kompetanse, regelkompetanse og relasjonskompetanse, og er således avgjørende for i hvilken grad vi lykkes i arbeidet med elevene. Vi har som målsetting at vi skal være den beste skolen vi kan være for våre elever til enhver tid. Derfor samarbeider vi tett med skolens elevråd, som har som mantra at dersom elevene trives er det større sjanse for at de lykkes med å nå sine mål. En personlig tilnærming der de ansatte ser elevene, og et elevmiljø hvor elevene opplever at de kan være den de er, skaper en god skolehverdag for elevene våre.

Å se elevene er en selvfølge, men å se elevene med «det gode blikket» er å gjøre en forskjell. Vi ønsker å gjøre en forskjell.

Om toppidrett

Nydalen videregående skole har gode erfaringer med tilrettelegging for toppidrett. Vi ønsker å gi elevene våre mulighet til å nå så langt de kan. Det er viktig for oss å gi elever som ønsker det, muligheten til å drive idrett på høyt nivå samtidig som de får et godt skoletilbud.

Ønsker du å kombinere toppidrett og skole på Nydalen, kan du gjøre det på to ulike måter.

 1. Du kan benytte deg av toppidrettstilbudet vårt som innebærer at du går i en "toppidrettsklasse" med en tilpasset timeplan som gjør at du kan trene om morgenen 2-3 ganger pr. uke. I tillegg får du tilgang til skolens treningsrom og du møter lærere som har erfaring med å tilrettelegge for elever som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå.

 2. Du kan velge toppidrett som programfag. Vi tilbyr toppidrett håndball, volleyball, fotball, alpin og langrenn. Velger du dette, går du også i en "toppidrettsklasse" med tilpasset timeplan og deltar på minst en treningsøkt pr. uke med trener fra et av idrettslagene vi samarbeider med. I tillegg har du basistrening og teoriundervisning med en faglærer i toppidrett.