Sats på skole. Og volleyball. Velg Nydalen!

Nydalen vgs og Koll Volley har i en årrekke tilbudt elever en satsing på volleyball kombinert med videregående skole. Fra og med skoleåret 2019/2020 vil vi gjør noen endringer for å bedre tilbudet ytterligere.

Vi får inn flere trenerressurser i vårt tilbud, samt vi samarbeider med Nydalen videregående skoles lærere og trenere. Nydalen vgs. har gode erfaringer med tilrettelegging for toppidrett. Nydalen ønsker å gi elevene sine mulighet til å nå så langt de kan. Det er viktig for skolen å gi elever som ønsker det, muligheten til å drive idrett på høyt nivå samtidig som de får et godt skoletilbud.

Nydalen har meget dyktige og erfarne lærere i toppidrett - også med spisskompetanse i volleyball. Koll volleyball er en av landets ledende volleyballklubber og sammen kan vi tilby et enda råere tilbud for deg som ønsker å utvikle deg som volleyballspiller, samtidig som du kan fokusere på skolen.

Trenere fra Koll
Lars Martin Sandanger & Torstein Husø

Trener fra Nydalen
Per Egil Jackobsen

Treningstider

 • Mandager 0830-0950

 • Onsdager 0800-1020

 • Fredager 0830-0950

Faglig opplegg

 • Volleyballøkter i hall

 • Sandvolleyballøkter ute

 • Fysisk trening

 • Styrketrening

 • Hurtighetstrening

 • Skadeforebyggende trening

 • Analyse video

 • Individuell oppfølging avmålsetting og utvikling

Utviklingsmål

 • Individuelt(taktisk, teknisk, fysisk, mentalt)

 • Lære om hvordan være en toppidrettsutøver

 • Supplere aktivitet med eget klubblag

 • Lære om hvordan være en lagspiller


Nydalen tok sølv i årets NM for videregående skoler.

Nydalen tok sølv i årets NM for videregående skoler.


Hvilke muligheter har jeg?

 1.

 Du kan velge toppidrett volleyball som programfag. Velger du dette, går du i en klasse med tilpasset timeplan. I tillegg har du basistrening og teoriundervisning med en faglærer i toppidrett. Du vil få karakter i faget toppidrett.

2.

Velger du vanlige studiespesialisering kan du også benytte deg av toppidrettstilbudet på Nydalen som innebærer at du går også i en klasse med en tilpasset timeplan som gjør at du kan trene om morgenen inntil 3 ganger pr. uke. I tillegg får du tilgang til skolens treningsrom og du møter lærere som har erfaring med å tilrettelegge for elever som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå. Du får ikke karakter i toppidrett, men en tilpasset timeplan så du kan trene om morgenen før undervisning.

NB! Alle elever på studiespesialisering og studiespesialisering med toppidrett kan velge alle andre programfag. Se skolens hjemmeside for mer info om hvilke programfag skolen tilbyr. 

3.

Går du på en annen videregående skole og din timeplan tillater det, kan du benytte deg av tilbudet med Koll (1-2 økter pr uke). Med forbehold om antallet søkere vil det være en mulighet for også å delta på treningsøktene i regi av Nydalen selv om du går på en annen skole.


Spørsmål og svar

Hvordan er treningsøktene inndelt?

Det er satt av tre økter om morgenen per uke:

Økt 1 :

Toppidrettsfag – skolen står ansvarlig – balløkt. Obligatorisk oppmøte på vg1, vg2 og vg3. Skolen sørger for undervisning, har faglærer og vurderingsansvar.

Denne økten vil også være tilgjengelig for deg som ikke har programfag toppidrett med forbehold om antallet elever. (Det kan bli aktuelt å supplere skolens tilbud med trenere fra Koll i samarbeid med Nydalens faglærer.)  

Økt 2:

Toppidrettsfag – skolen står ansvarlig – ressursøkt (kan være teori, koordinasjon, ressurstrening) Fritt oppmøte for vg1 elevene – obligatorisk for vg2 og vg3 elever. Skolen sørger for undervisning, har faglærer og vurderingsansvar.

Denne økten vil også være tilgjengelig for deg som ikke har programfag toppidrett med forbehold om antallet elever.

Økt 3:

Denne økten vil ledes av Koll sine trenere og er et utvidet treningstilbud som er frivillig, enten du har programfag toppidrett eller ikke. Du vil betale en treningsavgift for denne økten og elever fra andre skoler må gjerne delta på denne økten.

3.økt kan også være gratisøkt dersom du ønsker egentrening f.eks i skolens styrkerom.

Hvem vil lede øktene til Koll?

Lars Martin Sandanger vil ha hovedansvar for Koll sine økter, men vi vil stille med flere av våre trenere gjennom året med ulikt fokus. Torstein Husø og Mathilde Bratli vil også være trenerressurser som bidrar. Når våren nærmer seg vil vi også ha egne økter med sandvolleyball.

 

Hvor mye koster øktene med Koll?

Koll vil i utgangspunktet tilby en økt. Gitt vårt nye opplegg vil treningsavgiftene bli redusert fra dagens kostnad på 1700,- pr mnd, men vil være avhengig av antallet elever som melder seg.

 

Hvor mye koster øktene i regi av Nydalen vgs?

Går du på Nydalen og velger programfag toppidrett betaler du ingenting.

 

Er det vanskelig å komme inn?

Nydalen har et høyt karaktersnitt for å komme inn. Søker du på studiespesialisering med toppidrett (kode STUSP1-T i Vigo), kan du søke basert på volleyballferdigheter der de teller 80% og dine karakter 20%. Du vil da konkurrere med utøvere fra andre idretter og må gjennomføre en opptaksprøve. Du kan lese mer om dette her: https://nydalen.vgs.no/fagtilbud/studiespesialisering/toppidrett2/inntak-st-toppidrett-vg1/

For mer informasjon kontakt Nydalen vgs her: trine.kalsaeg@ude.oslo.kommune.no


Skjermbilde 2018-11-18 kl. 12.49.14.png

om Nydalen vgs

Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig utgangspunkt og mål for hvordan deres skolehverdag skal være hos oss. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «ha mulighet til å nå så langt de kan».

Vår profesjonalitet er definert på bakgrunn av vår faglige kompetanse, regelkompetanse og relasjonskompetanse, og er således avgjørende for i hvilken grad vi lykkes i arbeidet med elevene. Vi har som målsetting at vi skal være den beste skolen vi kan være for våre elever til enhver tid. Derfor samarbeider vi tett med skolens elevråd, som har som mantra at dersom elevene trives er det større sjanse for at de lykkes med å nå sine mål. En personlig tilnærming der de ansatte ser elevene, og et elevmiljø hvor elevene opplever at de kan være den de er, skaper en god skolehverdag for elevene våre.

Å se elevene er en selvfølge, men å se elevene med «det gode blikket» er å gjøre en forskjell. Vi ønsker å gjøre en forskjell.

43162722234_0a45496bce_k.jpg

Om toppidrett

Nydalen videregående skole har gode erfaringer med tilrettelegging for toppidrett. Vi ønsker å gi elevene våre mulighet til å nå så langt de kan. Det er viktig for oss å gi elever som ønsker det, muligheten til å drive idrett på høyt nivå samtidig som de får et godt skoletilbud.

Ønsker du å kombinere toppidrett og skole på Nydalen, kan du gjøre det på to ulike måter.

 1. Du kan benytte deg av toppidrettstilbudet vårt som innebærer at du går i en "toppidrettsklasse" med en tilpasset timeplan som gjør at du kan trene om morgenen 2-3 ganger pr. uke. I tillegg får du tilgang til skolens treningsrom og du møter lærere som har erfaring med å tilrettelegge for elever som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå.

 2. Du kan velge toppidrett som programfag. Vi tilbyr toppidrett håndball, volleyball, fotball, alpin og langrenn. Velger du dette, går du også i en "toppidrettsklasse" med tilpasset timeplan og deltar på minst en treningsøkt pr. uke med trener fra et av idrettslagene vi samarbeider med. I tillegg har du basistrening og teoriundervisning med en faglærer i toppidrett.